onsdag 29 april 2009

Bill Cooper intervjuHär är en mycket intressant intervju som Alex Jones gjorde med Bill Cooper 1998. Cooper blev mördad 3 år senare av polisen utanför sitt eget hem.

fredag 24 april 2009

Jordan MaxwellHär är en mycket intressant liten film där Jordan Maxwell berättar om sig själv och sitt arbete ... och förklarar lite grann om vår prekära situation. Han talar även om för oss vem den engelska drottningen är, något som kommer att slå de flesta med häpnad.

torsdag 23 april 2009

Det dödliga giftet fluorHär är ännu en intressant film om det dödliga giftet fluor.

måndag 13 april 2009

David Attenborough: om att reducera antalet människor

Igår så nämndes det på nyheterna att David Attenborough (känd från engelska naturprogram) drastiskt vill att vi ska börja reducera världens befolkning. Detta är så klart inget nytt. Attenborough har tex under lång tid blivit mycket kritiserad av kristna organisationer för sin Gudlöshet. Han nämner tex aldrig Gud eller Skaparen i sina program. Och ett av de mest välkända uttalandena från Bibeln är ju det där människorna uppmanas att gå ut i världen och föröka sig.

Attenboroughs idéer sammanfaller dock fint med globalisternas, för de har som bekant för avsikt att drastiskt reducera världens befolkning till en tiondel av vad den är idag (till runt 500 miljoner), något de så fint delgivit oss på deras praktfulla monument "The Georgia Guidestones" (som det första av deras tio nya "Bud-Ord").

Läs själva här vad Attenborough anser om problemet: dvs oss vanliga, dödliga och totalt obetydliga människokryp ... kryp som han nu vill utrota?

fredag 10 april 2009

Thomas Jeffersons bevingade ord

"I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around the banks will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered."

Thomas Jefferson 1802

tisdag 7 april 2009

The Obama Deception: vad filmen handlar om

The Obama Deception is a hard-hitting film that completely destroys the myth that Barack Obama is working for the best interests of the American people.

The Obama phenomenon is a hoax carefully crafted by the captains of the New World Order. He is being pushed as savior in an attempt to con the American people into accepting global slavery.

We have reached a critical juncture in the New World Order's plans. It's not about Left or Right: it's about a One World Government. The international banks plan to loot the people of the United States and turn them into slaves on a Global Plantation.

Covered in this film: who Obama works for, what lies he has told, and his real agenda. If you want to know the facts and cut through all the hype, this is the film for you.

Watch the Obama Deception and learn how:

- Obama is continuing the process of transforming America into something that resembles Nazi Germany, with forced National Service, domestic civilian spies, warrantless wiretaps, the destruction of the Second Amendment, FEMA camps and Martial Law.

- Obama's handlers are openly announcing the creation of a new Bank of the World that will dominate every nation on earth through carbon taxes and military force.

- International bankers purposefully engineered the worldwide financial meltdown to bankrupt the nations of the planet and bring in World Government.

- Obama plans to loot the middle class, destroy pensions and federalize the states so that the population is completely dependent on the Central Government.

- The Elite are using Obama to pacify the public so they can usher in the North American Union by stealth, launch a new Cold War and continue the occupation of Iraq and Afghanistan.

The information contained in this film is vital to the future of the Republic and to freedom worldwide. President Barack Obama is only the tool of a larger agenda. Until all are made aware, humanity will remain captive to the masters of the New World Order.

onsdag 1 april 2009

En kris får inte slösas bort

"You never want a serious crisis to go to waste. And what I mean by that is that it's an opportunity to do things that you think you could not do before."

- Rahm Emanuel

Citatet ovan är hämtat från "The Obama Deception", och detta sätt att utnyttja kriser på är i ett nötskal taktiken man använder sig av. För globalisterna inväntar nämligen krisperioder (eller genererar dem själva), för att då introducera allt nytt man har för avsikt att introducera. Ju större kris, desto större förändringar. Här i väst behövs det dessutom inte längre några krig för att få förändringar till stånd, eftersom ägarna till världens storbanker nu enkelt kan generera kriser på egen hand, som tex genom att ändra på räntan eller återkräva lån. Vi inser nu hur illa ute vi är, för vår egna banker har ett eget liv, som de lever oberoende av oss, och de tar inte längre order från Europas regeringar. Istället så är det numera bankerna som bestämmer över oss och våra politiker. Katastrofen för oss alla är nu, om inte ett faktum, så ytterst nära ett faktum.

The American Presidency: a puppet post!

I "The Obama Deception" får vi veta att en amerikansk president inte är något annat än en "puppet", en marionettdocka, som helt och hållet dansar efter den internationella bankelitens pipa. Den sista presidenten med reell makt lär ha varit Harry Truman, men allt sedan dess så har presidenterna gjort vad de blivit ombedda/tillsagda att göra. J.F.Kennedy försökte, som vi alla vet, att ändra på saken, och för detta hjältemod så fick han plikta med sitt liv. Hans försök att återta makten till presidentämbetet ogillades av den styrande eliten, och ingen president har sedan dess vågat gå emot sina arbetgivare.

Om Obamas samvete skulle få honom att börja fatta beslut på egen hand så hade även han plockats bort. Vi måste inse att ingen utomstående kan skada en amerikansk toppolitiker. De är helt enkelt alltför välbevakade. Om en av dem dödas så är det alltid ett "inside jobb". Vad gäller Obama så finns det så klart en möjlighet att han kan komma att göra det rätta framöver. Låt oss hoppas att så sker, även om det kostar honom livet, för hans död kommer inte att bli förgäves.

Executive order 11110
Executive Order 11110 var den order J.F.Kennedy skrev strax innan han mördades. EO 11110 var tänkt att frånta bankeliten dess makt över "The Federal Reserve", den amerikanska centralbanken. Och Kennedys utfärdande av ordern var, enligt "The Obama Deception", det huvudsakliga skälet till att han avrättades.

Från Wikipedia: "Some claim that Executive Order 11110 was Kennedy's attempt to reclaim from the (private) Federal Reserve the power to issue currency, causing the bankers behind the Fed to orchestrate his assassination."

Den amerikanska centralbanken är nämligen en privatägd bank, och den är helt oberoende av den amerikanska kongressen och senaten. Den sköter sig själv och behöver inte ens redogöra för några politiker om vad man pysslar med. Kennedy la helt enkelt sin näsa i blöt i andras affärer, och av den anledningen plockades han bort.

The North American UnionHär ser vi vad det handlar om, och anledningen till att USA idag befinner sig i kaos ... The NAU (The North American Union). Inom några få år så hoppas man driva igenom bildandet att den Nordamerikanska Unionen, vilket innebär att USA, Kanada och Mexico upphör att existera som självständiga nationer. Detta går emot allt vad den amerikanska konstitutionen står för, och pga det så klassas alla som hänvisar till denna konstitution numera som terrorister. Otroligt men sant.

Motståndet mot unionen är dock starkt bland de få amerikaner som vet vad som är på gång. Mycket lite skrivs nämligen om saken, och de amerikanska medierna behandlar det knappt ens. Om de amerikanska medborgarna visste att man kommer att sammankopplas med Mexico och Kanada så hade det blivit uppror. Man tar det därför lugnt och introducerar endast gradvis nyheten till folket. Det stora orosmolnet är dock att amerikanarna är beväpnade som inget annat folk. Vi förstår nu varför man hela tiden inför nya vapen restriktioner i USA. Vapen i händerna på medborgarna är farliga ... för de kan användas mot ledarna.