onsdag 22 juli 2009

Vaccinering

"The U.S. government currently has the power to enforce vaccinations in an epidemic or pandemic flu breakout, or even the threat of such, by a measure provided within the Patriot Act. In addition, there is The Model State Emergency Health Powers Act, which will have federal funding for each state that adopts a similar model, so far adopted by 38 states and the District of Columbia. States will be allowed to "enforce vaccinations with absolute police power, which includes detention and seizure of private property."

Detta minst skrämmande faktum (från Wikipedia) får oss att inse vad man kan komma att göra med oss alla inom en snar framtid: tvångsvaccinera oss (med vad som helst, vilka gifter som helst) utan att vi kan vägra att gå med på saken.

lördag 11 juli 2009

Anledningen till att vi har så många aborter här i väst

Någon kanske undrar varför vi här i väst har så många aborter? Svar: Dels beror de på det är ett effektivt sätt att hålla ner befolkningsökningen på (antalet svenskar (räknar inte med invandrare) har bara ökat med 3 miljoner på 100 år), och dels så är det en form av blodsrit där kvinnan offrar sitt eget barn till demoner. Det är en form av människooffer helt enkelt.

Inom den katolska kyrkan så är man som vi alla vet emot alla former av abort, och det finns en väldigt speciell anledning till detta. För varje barn som föds inom den katolska kyrkan ... blir en katolik!

onsdag 8 juli 2009

Omskärelse

Att judar och muslimer låter omskära alla pojkar känner de flesta av oss till. Och att det är en religiös rit av stor beydelse för utövarna av dessa religioner är även det välkänt. Men att manlig omskärelse nästan är lika vanlig i det överlag kristna USA kanske inte så många är medvetna om, men det är den och har varit sedan lång tid tillbaka. Uppemot 40-50 procent (kanske mer ändå?)av USAs nyfödda pojkar blir idag omskurna - helt i onödan.

I Sydkorea, ett land som framtill efter Andra Världskriget var helt befriat från omskärelse, så är siffran idag dubbelt så hög som i USA - över 80 procent! Så vad beror detta på? Och varför har ett urgammalt asiatiskt folk nu börjat stympa sina egna manliga invånare? Varför skär man frivilligt bort en del av en perfekt manlig kropp? En kropp skapad av Gud?

För att förstå lite bättre vad det är som pågår så måste vi tänka oss tillbaka till Abrahams förbund med sin gud. Han blev av sin gud uppmanad att omskära sig själv, de manliga medlemmarna av sin familj, samt alla som var i hans tjänst. Och det är den sista gruppen som är av störst intresse här - de som han hade i sin tjänst. För där finner vi det troliga svaret på gåtan om USA och Sydkorea - två länder där kristendomen är väldigt stark.

Svaret på gåtan: amerikaner och sydkoreaner blir omskurna pga av att de är i tjänst hos Abrahams gud, eller rättare sagt - de är i tjänst hos personer som anser sig vara Abrahams efterföljare.

tisdag 7 juli 2009

LivsrunanHär ser vi den sk livsrunan. Om man vänder på den så får vi den sk dödsrunan istället. Den är dock ingen negativ symbol utan symboliserar endast döden, livets motpol. Och det är den som vi ser i fredssymbolen. Så vad vi har där är således ett inverterat brutet kors (och/eller en inverterad livsruna) innesluten i en cirkel. Låter det som en positiv symbol?

Cirkeln symboliserar Jorden. Så vi har alltså en symbol över Jorden som täcks av en symbol för döden. För mig är detta ungefär som om en kristen skulle gå till kyrkan och be inför ett upp och nedvänt brutet kors. Den kristne skulle då alltjämt uppriktigt be till sin gud, men han skulle be inför ett sataniskt altare.

Fredsymbolen, om den ska användas framöver, måste mao vändas uppåt och inte som nu åt vara vänd åt felaktigt håll. Kanske inser vi nu att den här symbolen är bäst att undvika helt och hållet. En mycket bättre fredssymbol är så klart en vit duva. Skillnaden mellan livsrunan och dödsrunan är ungefär som skillnaden mellan en vit duva och en kolsvart korp eller kråka. Vilken av dessa fåglar som bäst symboliserar fred får ni avgöra själva.

FredssymbolenAtt fredsymbolen lär betyda "Nuclear Disarmament" känner inte så många till. Att de två semaforiska tecknen (som av en händelse?) även bildar en satanisk symbol är dock än mer obekant. Men så är det. Symbolen är ett upp och nedvänt kors (vilket i sig inte nödvändigtvis är något ont, då flera apostlar lär ha korsfästs så) som dessutom är brutet (något som definitivt är ont).

Att man hävdar att symbolen har med de två semaforiska symbolerna att göra tror inte jag på för fem öre, eftersom den som "hittade på" symbolen inte var den som valde den till att symbolisera fredsrörelsen. Man visste så klart på förhand att symbolen var ett upp och nedvänt brutet kors - samt att symbolen är satanisk. Man valde mao det upp och nedvända brutna korset med flit, eftersom det var precis den symbolen man ville ha från början.

torsdag 2 juli 2009

Invandringens syfte

Det stora antalet invandrare som dykt upp här i Sverige de senaste åren är ett stort problem för vårt land. Att den svenska identiteten nu är allvarligt hotad har tom våra politiker insett, men det finns en anledning till den stora invandringen, något som ytterst få känner till, nämligen att underminera Sverige inifrån, så att vi blir lättare att handskas med av Bryssel. Så är det. För ju fler utlänningar som bor här och blir svenska medborgare, ju mindre blir motståndet mot EU.

Precis samma sak sker som vi alla känner till i övriga Europa. Syftet med invandringen till väst är helt enkelt att krossa den nationella identiteten, åtminstone såpass mycket att vi inte sticker upp mot Bryssel. Det är därför av vikt att alla flyktingar som kommer hit blir så svenska som bara är möjligt, eftersom de annars snart tillsammans med alla oss andra kommer att bo i en europeisk superstat där ingen av oss kommer att vara vatten värd.

En führer (EU president) är redan planerad att bli installerad - Tony Blair är tydligen påtänkt? - och denna ledare kommer våra egna politiker att vara underställd. Sverige kommer då enbart att få sköta sin inhemska politik, ungefär som dagens kommunalpolitiker.

I USA är det än värre, för där är gränsen till Mexiko vidöppen. Anledningen? Att så många mexikaner som möjligt flyttar in, för att på så vis destabilisera landet. Att de amerikanska politikerna låter detta ske har att göra med att deras ledare har för avsikt att krossa det egna hemlandet för att därefter låta det ingå i "The NAU", den Nordamerikanska Unionen (Nordamerikas motsvarighet till EU).

Men då inga amerikaner vill att så ska ske så behövs mexikanerna - ju fler desto bättre. Att Mexiko sedan är ett av de tre länderna som ska ingå i "The NAU" gör ju inte saken sämre. Invandringen till väst har således ett syfte, och det handlar inte om att hjälpa flyktingar. Hur kan vi ens tro något sådant när väst har dödat över en miljon irakier sedan invasionen av landet för sex år sedan. Invandringens syfte är mao att krossa allt motstånd mot EU.