fredag 28 oktober 2011

Massakern i Katyn


Den systematiska utrotningen av den polska eliten som de sataniska kommunistiska anhanget genomförde under kriget (allt som allt så mördades över 20000 polacker!) visar än idag klart för oss alla vem fienden är och hur bestialisk den är. Media är idag, precis som när massakern utfördes på fyrtiotalet, i händerna på samma monster som då. Efter att ha sett videon ovan (en sanslöst bra video) så inser man att stödet för Sovjetunionen från västmakterna i kriget mot Tyskland OMEDELBART hade avbrutits om sanningen om Katynmassakern hade kommit befolkningarna i England och USA till del redan 1943. Under inga omständigheter hade folken i dessa båda länder gått med på att stödja Stalins mördarregim i kriget mot tyskarna om de vetat om sanningen om kommunismens ondska, för man hade då insett att alla vita kristna världen över var tänkta att mördas! Tyvärr för oss alla så undanhöll de som styrde över väst (från bakom kulisserna) denna sanning från att komma ut, något som då ledde till att kriget fortsatte till sitt obarmhärtiga blodiga slut 1945 - vilket inkluderade de två atombomberna över Japan. Man lät dessutom tyskarna få skulden för massakern i Katyn! Allt för att obehindrat få kunna fortsätta att mörda vita kristna! Vi inser nu att vi än idag är i händerna på sataniska monster vilka är onda bortom all förståelse, då de medvetet lät kriget fortgå. Att tiotals miljoner människor förlorade sina liv pga detta beslut rörde, och rör än idag, inte dessa monster i människogestalt i ryggen. Det stör dem inte ett endaste smack, utan de finner istället glädje i vårt lidande, då de anser att vi är ohyra som förtjänar att utrotas!

torsdag 27 oktober 2011

The Revelation of the Method

I ett tidigare inlägg så skrev jag att de sataniska krafter som nu styr MÅSTE tala om för oss vad man pysslar med, något som bla står Tio Guds Bud (Du ska inte ljuga!). Det är kosmiska lagar som kräver detta. Man måste alltså komma fram ur mörkret och visa upp sig för oss och där tala om vad man håller på med och vad man gjort mot oss fram tills nu - innan man kan gå vidare! Man måste alltså avslöja sina planer! Detta har man nu gjort, speciellt i fallet 9/11 där hela världen i direktsänding fick se vad satans medhjälpare nu gör mot oss!!! Allt måste uppdagas! Så att vi kan få ta ställning i frågan. På engelska kallas denna procedur "the Revelation of the Method" och är en av de sista stora prövningar vi alla utsätts för innan man kan ta det stora spelet vidare till nästa fas. Det intressanta i sammanhanget är vad vi människor gör när vi konfronteras med det stora avslöjandet? Om vi passivt väljer att leva vidare som vanligt och som om inget har hänt så blir konsekvenserna digra, eftersom vi då visat hur lågt vi står moraliskt sett när vi bara accepterar att bli sataniserade på detta vis - trots att vi vet att det som sker är ondskefullt och bryter mot allt som mänskligheten står för! Men om vi istället väljer att göra något för att stoppa dem som styr --- kanske bara genom att leva mer sanna och ödmjuka liv --- så kommer läget att bli bättre för oss alla. Michael Hoffman förklarar i den korta videon ovan vad det s.k. avslöjandet/uppdagandet om metoden handlar om och varför det är viktigt att vi gör vad vi kan för att ta avstånd från de satans mördare som nu gör detta mot oss.

tisdag 18 oktober 2011

Hade Freedman rätt?

En sak, av otaliga andra, som slog mig med häpnad när jag läste Benjamin Freedmans häpnadsväckande texter var hans påstående att israels huvudsyfte som nation var att verka som en bas och fristad där kriminella s.k. self-styled Jews kunde finna en oas bortanför världens övriga nationers polis- och militärmakter. Som en fri och suverän stat skulle Israel skydda alla dem som man skydda önskade i en helt egen fristad. Staten var alltså inte tänkt som ett hemland för världens judar, utan enbart till för att skydda kriminella element inom den internationalistiska bankrörelsen - vilken enligt Broder Nathanael f.ö. "Hides behind Judaism!" Idag läste jag en kommentar på BN:s hemsida där ett citat av Adolf Hitler från Mein Kampf postats som helt och hållet hävdar exakt samma sak som Freedman senare hävdade:
“When the Zionists try to make the rest of the world believe that the new national consciousness of the jewish people will be satisfied by the establishment of a Jewish State in Palestine, the jewish people thereby adopt another means to dupe the simple-minded Gentile.
They have not the slightest intention of building up a Jewish State in Palestine so as to live in it. What they really are aiming at is to establish a central organization for their international swindling and cheating.
As a sovereign State, this cannot be controlled by any of the other States. Therefore it can serve as a refuge for swindlers who have been found out and at the same time a high-school for the training of other swindlers.” --- Adolf Hitler, “Mein Kampf”
Om detta ovanstående påstående är sant så får man fråga sig vad det betyder för dem som lever i staten i fråga? Att staten är sekulär och ej religiös (dvs ej judisk, då judendomen är en religion) får en att undra om inte Freedman och Hitler sade oss alla sanningen?

En assyriers kommentar

Läst på You Tube:
"I'm Assyrian and we have lived side by side with Jews but cant understand the hatred I have been through with some Jewish people. We scattered them thousands of years ago and still feel the hatred. We love Jews and were one of the first to accept Christ (Assyrian Church of the East). We even celebrate the repentence of Jonah marked by date. Jews want peace? They stand against racism but are the only ones who condemn Christ in the Talmud...unless its a rumor (never read it had a weird experience)? @dominus181...thanks and God Bless in Jesus name."

måndag 10 oktober 2011

Broder Nathanael ber oss att be för honom och ha honom i våra tankar

Här är den senaste kommentaren som Broder Nathanael har lämnat på sin egen blogg, Real Zionist News. Han berättar där att han nu förbereder sig för att posta en inledande You Tube video om den s.k. förintelsen på judar och andra i Nazityskland. Många har väntat på att den modige och rättrådige ryskortodoxe kristne munken, som likt St Paulus var född jude, ska ge sin syn på detta mest tabubelagda av alla ämnen, och nu så är det alltså dags. Broder Nathanael skriver själv att hans liv nu är i fara, och han ber därför alla hans läsare världen över att be för honom och ha honom i sina tankar. Det är tveklöst på det viset att Broder Nathanael är den av sionismen mest fruktade AV ALLA inom det s.k. "truthmovement" --- då han vet vad han talar om, är orädd och djupt fromm. Jag har själv den senaste tiden hoppats (och känt på mig) att den s.k. förintelsen skulle bli föremål för Broder Nathanaels uppmärksamhet, och nu så är det alltså dags. Dessa You Tube videos och inlägg på hans hemsida lär tveklöst bli de mest hårtslående någonsin. Här är nu Broder Nathanaels kommentar:

Dear Real Zionist News Family -
I have been studying the issue of the “Holocaust Hoax” in depth for the past few months and I am now prepared to introduce the subject in my next Video.
I will be following up (Lord willing) with a series of Videos and Articles on this issue.
The first Video to be released this week is simply an introduction to the dispute with a KEY piece of evidence that will act as a beginning in chipping away at the official Jewish version of the events that took place in Third Reich Germany.
This is a HUGE subject and may properly be called, the greatest lie ever perpetrated in human history.
And it is ALL for the JEWS and against the entire world as I will prove as my articles and videos unfold.
At all events, my life will be in greater danger than it already is.
I am going to need to beef up security around my residence and take extra precautions in public.
DO keep me in your prayers for Christ’s PROTECTION and His impartation of wisdom to myself so that I take the practical steps and precautions to protect my person.
Your +Brother in Christ, Nathanael

fredag 7 oktober 2011

Broder Nathanael: om Putin

Putin, as LEADER of the Russian Federation, is dedicated to maintaining a PEACEFUL Russian society and thus DOES meet with the Jewish leadership of his nation TO KEEP THE PEACE.
The ONLY time Putin wore a “skullcap” was when he first became President of Russia in 2000 and was invited to Israel and while there was skulked away to the wailing wall where the authorities shoved a yarmulke on his head.
Afterwards, he immediately went to an Orthodox Monastery and repented and has NEVER since put on a yarmulke again.
There are NO Jews holding civil offices in Russia and THAT tells it all!
+Brother Nathanael
Russian Orthodox Church Outside Russia
“Inside info” On Putin that you have NOT a clue about!